نماینده ایران: آمریکایی ها در نشست شورای امنیت بار دیگر حمایت جهانی از برجام را خواهند شنید

به گزارش راه ساری، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد کوشش آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران را در تضاد کامل با قطعنامه 2231 و برجام دانست و گفت: آمریکایی ها در نشست شورای امنیت بار دیگر حمایت جهانی از برجام و این قطعنامه را خواهند شنید.

نماینده ایران: آمریکایی ها در نشست شورای امنیت بار دیگر حمایت جهانی از برجام را خواهند شنید

به گزارش خبرنگاران، مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، کوشش آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران را در تضاد کامل با قطعنامه 2231 و برجام دانست و گفت: آمریکایی ها در نشست شورای امنیت بار دیگر حمایت دنیای از برجام و این قطعنامه را خواهند شنید.

تخت روانچی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا درباره پیش بینی از فضای کلی نشست امروز شورای امنیت که برای بحث پیرامون گزارش دبیرکل سازمان ملل با موضوع قطعنامه 2231 برگزار خواهد شد، این مطلب را عنوان نمود.

وی اضافه نمود: فضای کلی جامعه بین المللی در جهت اجرای برجام و قطعنامه 2231 است، هم دبیرکل سازمان ملل متحد بارها گفته است و هفته پیش هم تکرار کرد و هم رهبران دنیا خواستار آن هستند که خود، مغایرت صریح با مواضع آمریکا است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با یادآوری خروج آمریکا از برجام که رئیس جمهوری این کشور به صراحت آن را سرانجام مشارکت در این برنامه خواند، ادامه داد: سابقه ندارد که یک عضو دائم شورای امنیت علیه قطعنامه ای که خود بانی آن بوده است، اقدام کند.

تخت روانچی اضافه نمود: بدتر اینکه کشورهایی را هم که بخواهند اجرا نمایند تنبیه می نمایند. این نشان دهنده ایجاد هرج ومرج در نظام بین المللی است که آمریکایی ها به دنبال آن هستند، می خواهند فضایی ایجاد نمایند که آنچه را خودشان تصور می نمایند در جهت منافعشان است، به دست آورند، حال اگر خلاف قوانین و مقررات بین المللی هم باشد، برایشان اهمیتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه قطعنامه 2231 جزو تعهدات بین المللی کشورها است، یادآور شد: در خود قطعنامه به صراحت از کشورها می خواهد در جهت همکاری با ایران در موضوع تجارت و سایر موضوعات اقدام نمایند.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: آمریکایی ها در حال متوقف کردن این خواسته قطعنامه هستند، در حالی که جامعه دنیای مخالف آن است. وقتی آمریکا حرکتی در جهت اعمال تحریم های تسلیحاتی انجام دهد که نقض قطعنامه 2231 است، خود به خود با واکنش کشورها روبرو خواهد شد.

تخت روانچی توضیح داد: از این رو، به نظرم نشست امروز، هم در مواضع کشورها و هم در موضع دبیرکل، حکایت از آن است که خواستار اجرای برجام و قطعنامه 2231 هستند، همان چیزی که آمریکا علاقه ای به شنیدن آن ندارد اما بار دیگر مجبور می گردد در این نشست آن ها را بشنود.

نابودی برجام هدف نهایی آمریکا

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد درباره هدف اصلی آمریکا از دنبال کردن تمدید تسلیحاتی، گفت: هدف اصلی ممنوعیت تسلیحاتی که خودشان هم می دانند در شورای امنیت مورد اقبال قرار نمی گیرد، این است که برجام را از بین ببرند.

تخت روانچی اضافه نمود: آنها ادعای مضحکی را هم مطرح می نمایند که هنوز عضو برجام هستند و می توانند از عباراتی که در قطعنامه 2231 آمده است، برای بازگرداندن تحریم ها استفاده نمایند، این هم از طنزهای روزگار است که مطرح می نمایند.

وی ادامه داد: هدف هم به طور کلی از بین بردن برجام است و خود ترامپ هم از ابتدا گفته بود که این توافق را قبول نداریم.، در طول این چند سال هم کوشش زیادی کردند که مجبور نشوند به این کاری که الآن به دنبالش هستند، برسند اما پیروز نشدند و هرچه گذشت بیشتر در انزوای بین المللی قرار گرفتند، از این رو الآن کوشش می نمایند به سمتی بروند که دیگر برجامی در کار نباشد.

اروپا در جهت خلاف تعهدات برجامی

نماینده ایران در سازمان ملل متحد درباره هدف قطعنامه شورای حکام که به پیشنهاد سه کشور اروپایی صادر شد هم گفت: قطعنامه بسیار نابجایی بود و هیچ مبنای حقوقی نداشت، دلیل آن هم این است که بر مبنای یک سری ادعاهای واهی توسط دشمنان ملت ایران ارائه شده بود و آن را مبنایی برای طرح مطالبی در آژانس علیه فعالیت ایران قرار دادند.

تخت روانچی متذکر شد: در طول سال های گذشته در چارچوب برجام، فعالیت های ما کاملاً شفاف بوده است و همکاری داشتیم و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تأیید نموده است، حتی در زمانی که کرونا همه دنیا را با مشکل روبرو نموده بود و بعضی کشورها به دلیل کرونا نمی توانستند بازدیدها را انجام دهند، ایران با آژانس همکاری داشت و هیچ وقفه ای ایجاد نکرد.

وی اضافه نمود: این که صحبت می گردد ایران باید با آژانس همکاری کند، حرف باطلی است. ما به نحو احسن همکاری داریم و در گزارش ها هم منعکس شده است.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه متأسفانه سه کشور اروپایی به خلاف تعهدات برجامی خود مبتکر این قطعنامه شدند، اظهار کرد: این قطعنامه، نوع رأی گیری و رأی نهایی آن، نشان دهنده آن بود که یک حرکت سیاسی است و برای فشار بر ایران تنظیم شده بود.

تخت روانچی یادآور شد: در حالی که ما با آژانس در حال همکاری بودیم، ناگهان قطعنامه ای را علم می نمایند و به تصویب آن اصرار می ورزند، اصرار درباره موضوعی که ادعا می نمایند 17 سال پیش رخ داده است و خودشان هم می گویند که هیچ مشکل و خطر اشاعه ای نداشته است.

وی اظهار داشت: تصویب و اصرار این قطعنامه سؤال برانگیز است و نشان می دهد یک حرکت سیاسی برای ایجاد فشار بر ایران است و به نظر ما در ادامه حرکت آمریکا است که در شورای امنیت دنبال می نماید.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد تأکید کرد: ممکن است مبتکران این قطعنامه ادعا نمایند که برای جلوگیری از بدترشدن شرایط، این کار را انجام داده اند؛ در حالی که پذیرفتنی نیست و از نظر ما مردود است.

آمریکا معتاد به تحریم

تخت روانچی درباره تحریم های آمریکا پس از نشست هفته گذشته با اعضای شورای امنیت که برای توجیه ضرورت قطعنامه پیشنهادی علیه ایران انجام شد هم گفت: آمریکایی ها به تحریم عادت نموده اند و تصور می نمایند می توانند از آن طریق اعمال فشار نمایند.

وی اضافه نمود: در حقیقت آمریکایی ها به تحریم اعتیاد پیدا نموده اند و دیگر توجه ندارند عواقب آن چیست و در سطح بین المللی چگونه با آنها برخورد می گردد. این روشی است که در ارتباط با ایران از ابتدای انقلاب وجود داشت اما در سال های اخیر شدت یافته است.

دست رد شورای امنیت به آمریکا

سفیر ایران در سازمان ملل متحد درباره نشست برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با دیگر اعضای شورای امنیت که چهارشنبه گذشته انجام شد هم گفت: این نشست به طور غیررسمی و به دعوت نمایندگی آمریکا انجام شد تا به زعم خود دیگر اعضا را برای لزوم تداوم ممنوعیت تسلیحاتی علیه ایران توجیه نمایند.

تخت روانچی اضافه نمود: همان طور که می دانید در مهرماه سال جاری مطابق با قطعنامه 2231 ممنوعیت تسلیحاتی لغو می گردد. آمریکایی ها در چند ماه گذشته کوشش نموده اند فضای بین المللی را به شدت ضد ایرانی سازند تا به زعم خود نشان دهند که این ممنوعیت ها باید ادامه یابد و یک سری اتهامات واهی هم به ایران می زنند تا بگویند فضا برای تمدید این ممنوعیت مساعد است.

وی ادامه داد: اما رویکرد جامعه دنیای به برجام و قطعنامه 2231 با رویکرد آمریکا متفاوت است. به استثنای آمریکا و چند کشور اندک، جامعه بین المللی خواستار اجرای برجام و قطعنامه 2231هستند که با نظر آمریکا در تضاد است.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد اضافه نمود: هر چند وقت یک باری که در چارچوب برجام نشستی برگزار می گردد، انزوای آمریکا نشان داده می گردد و این که آنها یک طرف قضیه هستند و بقیه کشورها در طرف دیگر هستند.

تخت روانچی یادآور شد: نوع نگاه اعضای شورای امنیت تغییری ننموده است و هنوز هم معتقدند که برجام و قطعنامه 2231 باید اجرا گردد، از این رو در مجموع می توان گفت که آمریکایی ها با دست رد اعضای شورای امنیت روبرو شدند.

وی تشریح کرد: آمریکایی ها می خواستند قطعنامه ای را تشریح نمایند که از نظر جامعه دنیای با قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرت دارد. کشورها نمی توانند همزمان خواستار اجرای قطعنامه باشند و در عین حال با تضعیف آن موافقت نمایند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد توضیح داد: وقتی قرار است ممنوعیت تسلیحاتی در ماه مهر لغو گردد، هر اقدامی در جهت خلاف آن با قطعنامه و چارچوب زمانی مندرج در قطعنامه مغایرت خواهد داشت.

تخت روانچی ابراز کرد: از این رو، نشست هفته گذشته جلسه ای نبود که آمریکایی ها انتظار آن را داشته باشند و اعضای شورا با طرح سؤالات خود، نشان دادند که با آمریکا همراهی نمی نمایند.

وی اظهار داشت: به نظر من این جلسه خود نشان دهنده فضای موجود در جلسه امروز شورای امنیت بود و این جلسه هم موقعیت مشابهی دارد که به خلاف نظر آمریکایی ها، خواستار اجرای برجام و قطعنامه 2231 هستند.

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر سه شنبه برای آنالیز نهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره آخرین شرایط اجرای قطعنامه 2231 به صورت مجازی برگزار می گردد.

قرار است در این نشست، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم مشارکت داشته باشد.

+

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

بانوی ایران: مجله خبری و ورزشی بانوان، مجله خانواده

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 10 مهر 1400 بروزرسانی: 10 مهر 1400 گردآورنده: rahesari.ir شناسه مطلب: 10299

به "نماینده ایران: آمریکایی ها در نشست شورای امنیت بار دیگر حمایت جهانی از برجام را خواهند شنید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نماینده ایران: آمریکایی ها در نشست شورای امنیت بار دیگر حمایت جهانی از برجام را خواهند شنید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید