کاهش نیم میلیون تومانی قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت؛ آیا اسب سرکش تورم قیمت مسکن مهار می گردد؟

به گزارش راه ساری، خبرنگاران:اولین کاهش قیمت اسمی مسکن در آمارهای رسمی درباره وضعیت تحولات بازار مسکن شهر تهران بعد از گذشت 45 ماه رقم خورد.

کاهش نیم میلیون تومانی قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت؛ آیا اسب سرکش تورم قیمت مسکن مهار می گردد؟

به گزارش خبرنگاران، آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه نشان می دهد نرخ رشد قیمت مسکن در معاملات خرید آپارتمان برای اولین بار بعد از آبان سال 94 به زیر صفر رسید. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در معاملات خرید و فروش آپارتمان در شهر تهران مردادماه امسال در حالی به 13 میلیون و180 هزار تومان رسید که این میزان در ماه قبل-تیرماه 98- برابر با 13 میلیون و600 هزار تومان گزارش شده بود.این موضوع نشان دهنده کاهش نزدیک به نیم میلیون تومانی متوسط قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در این ماه است.

آمارها نشان می دهد نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن-تورم ماهانه مسکن-در مردادماه برای اولین بار بعد از 45 ماه متوالی-به جز ماه های نیمه تعطیل فروردین ماه که به عنوان ماه های استثنا در بازار مسکن محسوب می شود-به زیر صفر رسید و منفی شد؛ تورم ماهانه مسکن در ماه میانی تابستان- مرداد 98-معادل 3 درصد کاهش یافت. همچنین میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل-مرداد 97-نیز 77 درصد افزایش یافت که در مقایسه با تورم نقطه ای مسکن در تیرماه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تورم نقطه ای مسکن در تیرماه-نرخ رشد قیمت مسکن در تیرماه 98 در مقایسه با تیرماه 97-معادل 99 درصد گزارش شده بود. این میزان تورم نقطه ای دست کم از ابتدای امسال، به لحاظ کمترین میزان افزایش قیمت مسکن در هر ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، بی سابقه بوده است. فروردین ماه امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به فروردین سال گذشته 104 درصد افزایش یافت. تورم نقطه ای اردیبهشت ماه 112 درصد به ثبت رسید. در خردادماه این میزان افزایش قیمت معادل 107 درصد و در تیرماه به کمتر از 100 درصد یعنی 95 درصد رسید. در نهایت تورم نقطه ای مسکن در مردادماه به کمترین حد خود از ابتدای امسال تاکنون - معادل 77 درصد-رسید.

کاهش 3 درصدی تورم ماهانه مسکن در مردادماه در واقع اولین کاهش قیمت اسمی مسکن در آمارهای رسمی بازار مسکن شهر تهران در عصر پساجهش محسوب می شود؛ به این معنا که نه تنها در دوره جهش قیمتی اخیر بلکه در 45 ماه گذشته - به استثنای ماه های نیمه تعطیل فروردین ماه-تورم ماهانه مسکن منفی نشده بود. این در حالی است که تورم ماهانه مسکن از ابتدای سال تاکنون به جز اردیبهشت ماه، در سایر ماه های سپری شده از سال تا مردادماه نیز روی منحنی کاهش قرار گرفته بود. تورم ماهانه مسکن در حالی فروردین ماه امسال به 4درصد رسید که متوسط قیمت مسکن در اردیبهشت ماه در مقایسه با فروردین 11 درصد رشد کرد؛ اما تورم ماهانه در ادامه و در ماه های بعدی روند نزولی به خود گرفت. میانگین قیمت مسکن در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت ماه 6 درصد افزایش یافت. تورم ماهانه مسکن در تیرماه به نزدیک ترین فاصله با نقطه صفر یعنی 4/ 1 درصد رسید و در نهایت در مردادماه منفی شد.میانگین تورم ماهانه ملکی در بهار 98 حول و حوش 5 درصد به ثبت رسید.اما در تیرماه این میزان به 4/ 1 درصد کاهش یافت و در مردادماه تورم ماهانه منفی شد.

آخرین سابقه کاهش قیمت اسمی مسکن قبل از مردادماه امسال به آبان سال 94 برمی شود؛ ماهی که در آن قیمت اسمی آپارتمان ها در جهت تخلیه حباب قیمتی مسکن بعد از یک دوره جهش قیمتی کاهش یافت. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در آبان 94 در مقایسه با میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مهرماه همان سال 6/ 1 درصد کاهش یافت و از مترمربعی 4 میلیون و150 هزار تومان در مهرماه آن سال به 4 میلیون و 80 هزار تومان در آبان ماه رسید.

هم اکنون، قیمت اسمی مسکن بعد از ترمز تورم ماهانه ملکی در پایتخت در اولین ماه از فصل تابستان، در ماه میانی این فصل کاهش یافته است. تیرماه امسال در حالی معاملات خرید مسکن با ثبت حدود 4 هزار و 260 فقره معامله خرید مسکن به کما رفت که در این ماه تورم ماهانه مسکن به نزدیکترین نقطه به صفر رسید. این کاهش قیمت اسمی مسکن در مردادماه از یک زاویه به دنبال انتظارات قبلی موجود در بازار از بابت کاهش قیمت آپارتمان قابل تامل است. از اوایل تابستان همزمان با استارت تعدیل وکاهش سطح قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار مسکن در بعضی از مناطق شهر تهران این انتظار در بازار مسکن و در میان فعالان این بازار شکل گرفت که با عمیق تر شدن رکود معاملاتی در ماه های پیش رو، قیمت اسمی مسکن نیز روند کاهشی به خود بگیرد.

در ابتدای تابستان بعضی از فروشندگان مسکن در منطقه یک شهر تهران-کانون عرضه واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت-به دلیل رکود شدید در بازار خرید و فروش آپارتمان، سطح قیمت های پیشنهادی خود را بین 10 تا 15 درصد کاهش دادند که ردپای این تعدیل قیمتی در قیمت های قطعی فروش آپارتمان در این منطقه نیز دیده شد. این در حالی است که در ادامه و طی هفته های گذشته رگه هایی از تعدیل قیمت پیشنهادی و قطعی فروش مسکن به مناطق مصرفی شهر تهران و سایر مناطق نیز سرایت کرد؛ به طوری که سطح قیمت های پیشنهادی و در بعضی موارد قیمت های نهایی فروش مسکن در معدود معاملات صورت گرفته کاهش یافت. همان طور که انتظار می رفت، اثر این تعدیل قیمتی در آمارهای رسمی مربوط به جزئیات قیمتی معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه رصد شد و در نهایت آمارهای رسمی که روز گذشته درباره تحولات بازار مسکن پایتخت در ماه میانی تابستان از سوی دفتر اقتصاد مسکن منتشر شد از تحقق انتظارات قبلی از بابت کاهش قیمت اسمی مسکن در این ماه اطلاع داد. کارشناسان از سوی دیگر یکی از مهمترین دلایل کاهش قیمت اسمی مسکن در مردادماه را علاوه بر وجود انتظارات قبلی از بابت کاهش قیمت فروش آپارتمان در شهر تهران، افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن و کامل شدن کمای معاملاتی در این بازار می دانند. بنابراین کارشناسان هم انتظارات قبلی و هم کمای معاملاتی بازار مسکن را مهم ترین عوامل اثرگذار در کاهش قیمتی اسمی واحدهای مسکونی در مردادماه اعلام می نمایند. با این حال معتقدند شاید اگر تعداد معاملات مسکن حداقل در سطح 4 تا 5 هزار واحد مسکونی باقی می ماند تورم ماهانه ملکی کاهش نمی یافت و تورم ماهانه تنها از 4/ 1 درصد تیرماه به کمتر از 1 درصد در مردادماه می رسید. هر چند معاملات مسکن در تیرماه نیز وارد کما شده بود، اما کمای معاملاتی بازار مسکن در مردادماه با کاهش 32 درصدی حجم معاملات خرید مسکن در این ماه نسبت به یک ماه قبل از آن-تیر 98-کامل شد. تعداد معاملات خرید مسکن در مردادماه به کمترین و بی سابقه ترین حد خود حتی در مقایسه با ماه های نیمه تعطیل بازار مسکن رسید. در مردادماه تنها 2 هزار و900 فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان 32 درصد کمتر از 4 هزار و 260 فقره معامله ثبت شده در تیرماه است. تعداد معاملات خرید مسکن در این ماه-مرداد 98-همچنین در مقایسه با مرداد 97 نیز 74 درصد ریزش کرد که نشان دهنده عمق کمای معاملاتی در بازار مسکن شهر تهران در ماه میانی فصل تابستان است. این در حالی است که به جز اردیبهشت ماه، حجم معاملات خرید مسکن در هر ماه از سال 98 در مقایسه با ماه قبل روند کاهشی به خود گرفت. در 5 ماه سپری شده از امسال همچنین در هر ماه به طور متوسط حجم معاملات خرید مسکن در مقایسه با 5 ماه ابتدای سال گذشته حدود 60 درصد ریزش کرد.

huseynvahedi.ir: واحدی: وبسایت خبری، تفریحی و سرگرمی

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 6 بهمن 1401 بروزرسانی: 6 بهمن 1401 گردآورنده: rahesari.ir شناسه مطلب: 5080

به "کاهش نیم میلیون تومانی قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت؛ آیا اسب سرکش تورم قیمت مسکن مهار می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کاهش نیم میلیون تومانی قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت؛ آیا اسب سرکش تورم قیمت مسکن مهار می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید