سیب زمینی کاران گلستانی با نگرانی به سراغ کشت می روند

به گزارش راه ساری، سیب زمینی کاران گلستانی از نبود الگوی کشت و قیمت تضمینی مناسب محصولاتشان گله مند و خواهان نظارت و کنترل بیشتر از سوی جهادکشاورزی در تهیه و تامین بذر هستند.

سیب زمینی کاران گلستانی با نگرانی به سراغ کشت می روند

به گزارش خبرنگار از ، اقلیم و خاک مرغوب حاصلخیز استان گلستان فرصت را برای کشت انواع محصولات زراعی فراهم نموده است که سیب زمینی یکی از آنهاست و سالهاست کشاورزان گلستانی برای کشت این محصول اقدام نموده اند، اما چند سالی است که نابسامانی و عدم کنترل از سوی دستگاه های زیربط شرایط را برای کشاورزان و سیب زمینی کاران سخت نموده است و آن ها با نگرانی به استقبال کشت این محصول می روند.

الگوی کشت مناسب می تواند تا حدوی دغدغه های سیب زمینی کاران گلستانی را کاهش دهد و این الگو همان میزان واقعی سالیانه مصرف سیب زمینی کشور و همچنین میزان حقیقی کشت درهراستان برای پاسخگویی به عرضه و تقاضا این محصول است که باید معین گردد.

همچنین هزینه های کشت سیب زمینی از جمله نهاده های کشاورزی مانند: کود، سم وبذر و هزینه های نگهداری تا زمان برداشت یعنی همان دخل و خرج کشاورز که باید باقیمت تضمینی اعلام شده از سوی نهاد مربوط همخوانی داشته باشد.

به شهر سرخنکلاته استان گلستان که در بسیاری از زمین های کشاورزی آنجا سیب زمینی کشت شده است رفتیم و با سیب زمینی کاران مصاحبه کردیم.

قیمت تضمینی پایین دلیل رغبت کشاورزان به کشت های جانبی

جرجانی یکی از سیب زمینی کاران شهر سرخنکلاته در مصاحبه با خبرنگار ، گفت: قیمت 1300 تومان گندم و برداشت 2 یا 3 تن محصول با دخل و خرج کشاورز مانند پرداخت اجاره زمین، هزینه نهاده های کشاورزی ندارد و و قیمت تضمینی نامناسب هم باعث شد تا رغبتی برای کشت گندم وجود نداشته باشد و کشاورزان به سمت کشت محصولات جانبی مانند سیب زمینی و سبزی و صیفی جات روی آورند.

وی در مورد نظارت جهاد کشاورزی در زمینه کشت و تامین بذرسیب زمینی گفت: بیشتر کشاورزان بر مبنای تصمیم شخصی محصول خود را کشت می نمایند و از سوی نهاد مربوطه فقط توصیه می گردد و برنامه ریزی و نظارتی وجود ندارد و اگر الگوی کشت اعلام گردد و دولت هم از کشاورز حمایت کند یقینا کشاورزهم با برنامه ریزی کشت خود را انجام می دهد.

کشاورز دیگری هم به کشت سیب زمینی و مسائل آن اشاره نمود و گفت: یکی از دلایل کشت سیب زمینی و کلزا در این منطقه قیمت مناسب نسبت به گندم است، اما بازهم در فصل فروش و حتی تهیه بذر سیب زمینی با مسائلی روبرو می شویم که در نهایت به دلایل مختلف مانند نبود الگوی کشت و نظارت صحیح سازمان جهادکشاورزی جز زیان چیز دیگری عاید کشاورز نخواهد شد که همین معضلات و مسائل باعث می گردد کشاورز مزرعه را رها و یا واگذار کند.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی فقط در تهیه و تامین بذر با کیفیت محصولات استراتژیک مانند کلزا، گندم و سویا نظارت مستقیم دارد و برای کشت سیب زمینی هرکسی بذر استان خود را به عنوان بذر مادر معرفی می نماید.

الگوی کشت باید کشوری و برای تمامی محصولات مصوب و اجرایی گردد

عباسی معاون بهبود فراوریات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در مصاحبه با خبرنگار از ، گفت: افزایش و یا کاهش سطح زیر کشت برای سیب زمینی از حدود اختیارات ما خارج است و قابل کنترل نیست، مگر اینکه الگوی کشت در کل کشور و برای تمام محصولات مصوب و اجرایی گردد، در این صورت قابل کنترل می باشد.

عباسی ادامه داد: ما فقط نقش آموزش و توصیه ای داریم و سازمان جهاد کشاورزی با کشاورزان در مورد کشت بی رویه و پرشدن سیلو و بحران آن در زمان فروش به کشاورزان اطلاع رسانی می نماید.

ناظریان کارشناس جهادکشاورزی هم در این خصوص گفت: یکی از رسالت های ما نظارت بر فرآیند کاشت، داشت و برداشت محصولات پاییزه و اطلاع رسانی به موقع به بهره برداران و کشاورزان است که به وسیله مراکز خدمات جهادکشاورزی و کارشناسان پهنه شاغل در این مراکز انجام می گردد.

تامین بذر مرغوب تقاضای سیب زمینی کاران گلستانی

جرجانی یکی دیگر از کشاورزان گلستانی در مصاحبه با خبرنگار از ، گفت: برای محصولاتی مانند کلزا و گندم بذر های مرغوب و با کیفیت تامین می گردد و با نظارت خود سازمان جهاد کشاورزی و دیگر شرکت های زیر مجموعه انجام می گردد، اما در راستای تامین بذر سیب زمینی هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: بسیاری از کشاورزان بذر مورد احتیاج خود را ازطریق دلالان میدان بار گرگان و یا شهر سرخنکلاته تهیه می نمایند که ممکن است هر بذربی کیفتی باشد که در نهایت ضرر و زیان کشاورز را به دنبال خواهد شد.

عباسی معاون بهبود فراوریات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی در مصاحبه با خبرنگار از ، گفت: برای محصولات مانند جو، گندم و سویا و کلزا دولت یارانه پرداخت می نماید و قیمت آن معین می شوود و تحت نظارت خود این نهاد است.

عباسی اضافه نمود: به بعضی محصولات مانند: سیب زمینی، صیفی جات و سبزیجات برگی هیچ یارانه ای از سوی دولت تعلق نمی گیرد و عرضه و تقاضا دربازارمعین نماینده قیمت آن است، اما سازمان بر واردات این محصولات نظارت دارد.

وی ادامه داد: چون قیمت فراوری و تمام شده بذر ها بالاست در قیمت گذاری نمی توانیم دخالت کنیم.

قیمت تضمینی اعلام شده به نفع کشاورز نیست

مقصودلو رییس انجمن ملی سیب زمینی کاران شاخه استان گلستان در مصاحبه با خبرنگار از ، گفت: به قیمت تضمینی اعلام شده انتقاد داریم و باید این قیمت اعلام شده با حداقل قیمت فراوری کشاورز مطابقت داشته باشد و هزینه های تمام شده برای سیب زمینی کاران گلستانی با توجه به بررسی هزینه های فعلی حدود 900 تومان است که شورای اقتصاد بدون در نظر دریافت قیمت تضمینی آن را 480 تومان اظهار داشت که در نهایت نارضایتی سیب زمینی کاران را به دنبال دارد.

عباسی معاون بهبود فراوریات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان هم در مورد قیمت تضمینی گفت: قیمت تضمینی اعلام شده حداقل قیمتی است برای کشاورز که دچار ورشکستگی نگردد و البته این قیمت مورد تایید سازمان جهادکشاورزی نسیت.

وی ادامه داد: قیمت تضمینی بر عهده هیئت دولت ، وزیر و نمایندگان وزیر است و وزارت جهاد کشاورزی فقط حق یک رای را دارد و یقینا آنچه معین و اعلام می گردد دلایلی خاص خود را دارد.

عباسی گفت: یکی از اهداف اعلام قیمت تضمینی جلوگیری از معدوم سازی محصولات در مزرعه و جمع آوری آن ها در فصل برداشت و ذخیره کردن در سردخانه ها با هدف تنظیم بازار است و دلیل دیگر حمایت از مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان است که البته برای سیب زمینی کاران این قیمت، توجیه مالی ندارد.

وی ادامه داد: قیمت تضمینی برای حداقل عملکرد 30 تن در هکتار در نظر گرفته شده است و اگر عملکرد کشاورز هم 15 الی 20 تن باشد این قیمت برای سیب زمینی کاران باز هم قابل قبول نیست و جز ضرر و زیان عایدی دیگری ندارد.

ناظریان کارشناس جهاد کشاورزی درپایان اضافه نمود: سیب زمینی کاران بعد از اتمام کشت به مراکزجهادکشاورزی برای ثبت میزان سطح کشت مراجعه نمایند تا برای برداشت و فروش برنامه ریزی های لازم انجام گردد و با حداقل مسائل روبرو شویم.

امیدواریم با تهیه این گزارش و پیگیری های اجرا شده در راستای احتیاج کشاورزان بویژه سیب زمینی کاران گلستانی تدابیری اساسی اندیشیده گردد چرا که کشاورزان به عنوان نخستین فراورینماینده درچرخه تامین مواد غذایی نقش حساسی را ایفا می نماید وحمایت به موقع و اطلاع رسانی وهموارکردن راستا برای کشت انواع محصولات می تواند از دغدغه آن ها کاهش و رفاه حال آن ها را به همراه داشته باشد که نتیجه آن توسعه بخش کشاورزی و مالی استان است.

گزارش از گنجا محمودی

انتهای پیغام / اس

مجله سرگرمی: مجله سرگرمی، تفریحی و گردشگری

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 20 شهریور 1400 بروزرسانی: 20 شهریور 1400 گردآورنده: rahesari.ir شناسه مطلب: 1625

به "سیب زمینی کاران گلستانی با نگرانی به سراغ کشت می روند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سیب زمینی کاران گلستانی با نگرانی به سراغ کشت می روند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید