کاهش قدرت وام دهی بانک ها زنگ خطر اقتصاد ایران

به گزارش راه ساری، آنالیز صورت اقتصادی 17 بانک بورسی نشان می دهد، 330 هزار و 933 میلیارد تومان از منابع این بانک ها نه صرف اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در خرید سهام و اوراق شده و نه به بانک دیگری قرض داده شده است و نسبت تسهیلات به سپرده از 12 بانک کمتر از 60 درصد است.

کاهش قدرت وام دهی بانک ها زنگ خطر اقتصاد ایران

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، آنالیز آمارهایی که بانک مرکزی از میزان سپرده ها و مانده تسهیلات اعطایی در چند سال منتشر نموده است، فرایند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده را نشان می دهد و این فرایند که معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد داشت، قطعا یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران را شکل می دهد.

افزایش شدید شکاف تسهیلات به سپرده در واقع به معنای کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و کاهش قدرت تامین اقتصادی اقتصاد توسط نهاد است. این اتفاق در شرایطی اتفاق افتاده است که اقتصاد ایران به شدت وابسته به تامین اقتصادی شبکه بانکی است و کاهش قدرت وام دهی بانک ها اثری بسیار جدی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود و تامین اقتصادی برای طرح های جدید تولیدی خواهد داشت.

کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و سرمایه گذاری کل یکی از مهم ترین شاخص هایی است که آثار و تبعات کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها را نمایان می نماید. کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد در بلندمدت بر رشد اقتصادی و سطح اشتغال را تحت تاثیر قرار داده خواهد داد به طوری که رشد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش می یابد. از این منظر قدرت تسهیلات دهی بانک ها مولفه بسیار مهمی در اقتصاد ایران و بسیاری از کشور است.

نسبت تسهیلات به سپرده از 99.7 درصد در سال 91 به 80.2 درصد تا انتها سال 97 رسیده است. طبق آمار رسمی در آذر ماه سال 98 میزان کل سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 2 هزار و 216 هزار و 394 میلیارد تومان و مانده تسهیلات اعطایی به میزان 1740 هزار و 919 میلیارد تومان است و این ارقام نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده در انتها آذر ماه 98 به 78.5 درصد کاهش یافته است.

این یعنی 22.5 درصد از کل سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) تبدیل به تسهیلات نمی گردد در حالی که ضروری است یک بانک 5 درصد و یا حداکثر 10 درصد از سپرده های خود را باید نگه داشته و تخصیص ندهد. بنابراین نسبت تسهیلات به سپرده باید حداقل 90 و حداکثر 95 درصد باشد.

در گفت وگویی که با سید علی روحانی اقتصاددان پولی داشتیم، وی 5 دلیل را برای کاهش نسبت سپرده به تسهیلات مطرح نمود. بدهی دولت به بانک ها، افزایش معوق بانکی، اختصاص خلق پول جدید بانک به سود سپرده و تبدیل شدن بخشی از این سپرده ها به دارایی های ثابت یا سرمایه گذاری از دلایل تعمیق شکاف تسهیلات و سپرده دانست.

برای آنالیز شرایط بانک ها به سراغ اطلاعات صورت اقتصادی 17 بانک بورسی رفتیم. علت اینکه در این گزارش صرفا اطلاعات و آمار 17 بانک منتشر شده است این است که بعضی بانک های حاضر در بورس صورت اقتصادی سال 98 و حتی 97 را منتشر ننموده اند و جزئیات صورت اقتصادی بانک های دولتی هم منتشر نمی گردد.

یادآوری این نکته ضروری است که ارزیابی صورت های اقتصادی و آنالیز این اعداد بدون توجه به اینکه یک بانک چه میزان از تسهیلات خود را به یک ذی نفع واحد و یا به شرکت های زیرمجموعه خود پرداخت نموده، بوده است.

* منابع و مصارف بانک ها

در مجموع کل سپرده های این 17 بانک 1289 هزار و 127 میلیارد تومان، بدهی به بانک ها 52 هزار و 759 میلیارد تومان و بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی 217 هزار و 999 میلیارد تومان است. در مجموع کل منابع به 1559 هزار و 889 میلیارد تومان بالغ می گردد.

در بخش مصارف، تسهیلات اعطایی (فقط تسهیلات) 913 هزار و 997 میلیارد تومان، سرمایه گذاری در سهام و اوراق 46 هزار و 460 میلیارد تومان، مطالبات از بانک ها 95 هزار و 960 میلیارد تومان و مطالبات از بانک مرکزی 172 هزار و 543 میلیارد تومان است. جمع این مصارف 1228 هزار و 952 میلیارد تومان است.

* مابه التفاوت 331 هزار میلیارد تومانی منابع و مصارف ریالی

مابه التفاوت کل منابع و مصارف رقمی به میزان 330 هزار و 933 میلیارد تومان می گردد. به عبارت دیگر 330 هزار و 993 میلیارد تومان از منابع بانک ها جزء سرفصل های تسهیلات اعطایی، سرمایه گذاری در سهام و اوراق و مطالبات از بانک ها و بانک مرکزی نیست.

آنالیز صورت های اقتصادی نشان می دهد این مابه التفاوت ، موجودی نقد نزد بانک ها، حساب های و اسناد دریافتنی (معادل ریالی چک و سفته تسهیلات معوق)، سایر دارایی ها و زیان انباشته را شامل می گردد.

در بین این 4 مولفه ،حجم کل رقم منظور شده برای حساب ها و اسناد دریافتنی 101 هزار و 483 میلیارد تومان است. درواقع 101 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی این 17 بانک معوق و مشکوک الوصول شده است.

همچنین بعضی بانک ها در سال های گذشته زیان های قابل توجه و شدیدی را متحمل شده اند به طوری که در صورت اقتصادی بعضی از این بانک ها ارقام چند هزار میلیارد تومانی به عنوان زیان ثبت شده است.

* فقط 4 بانک بیش از 90 درصد منابع را تسهیلات داده اند

در این ارقام تفاوت بانک ها با یکدیگر کاملا محسوس و معین است. نسبت تسهیلات و سرمایه گذاری در سهام به سپرده در 4 بانک بیش از 90 درصد است؛ به این معنا که بیش این 4 بانک بیش از 90 درصد منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات و سرمایه گذاری در سهام و اوراق نموده اند.

اگر مبنای نسبت تسهیلات به سپرده را میانگین سیستم بانکی (که براساس آمار بانک مرکزی در انتها آذر ماه معادل 78.5 درصد است) در نظر بگیریم، از مجموع این 17 بانک، نسبت تسهیلات به سپرده در 5 بانک بیش از میانگین کل شبکه بانکی است.

اما 12 بانک از این 17 بانک نسبتی کمتر از نسبت کل شبکه بانکی را دارند. از این 12 بانک، 7 بانک کمتر از 60 درصد منابع شان را صرف اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در سهام و اوراق نموده اند. از میان این 7 بانک نسبت مذکور در 4 بانک زیر 50 درصد است و از این 4 بانک نسبت تسهیلات به سپرده در یک بانک 10.1 درصد است.

به گزارش فارس، همانطور که عنوان شد افت قابل توجه قدرت تسهیلات دهی بانک ها در سال های اخیر دلایل متعددی دارد اما قطعا مهم ترین دلایل آن پرداخت سود مازاد در سال های 92 تا 97 و افزایش مطالبات معوق بوده است.

اگر سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی به دنبال افزایش رشد اقتصادی کشور هستند، با این شرایط سیستم بانکی نمی توان رشد اقتصادی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش داد. اصلاح ساختار و معین تکلیف بانک های مشکل دار و تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها، با ارتقای سرمایه پایه بانک های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن، توسعه تعاون، مسکن و کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت برای بهبود و تقویت توان نظام تامین اقتصادی بسیار ضروری به نظر می رسد.

*ارقام به میلیارد تومان

بانکسپردهبدهی به بانک هابدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملیمجموع منابع ریالیمانده تسهیلات اعطاییمطالبات از بانک ها و موسساتمطالبات از بانک مرکزیسرمایه گذاری در سهامجمع مصارف منابع ریالی
انصار34،59110،077044،66823،85710،8533،44754338،700
پاسارگاد105،36852015،083120،97193،8154،69411،5421،968112،019
سامان37،722921981748،46018،91513،4464،7362،07339،170
حکمت ایرانیان4،48317604،6592،3048173741203،615
سرمایه17،61925220،45938،3306،3023562،2351،50610،399
شهر82،768532083،33040،6497228،97793251،280
صادرات205،3002،82225،248233،370124،39512،00924،7099،406170،519
ملّت257،3641،450101،940360،754254،14430،95650،3396،951342،390
تجارت175،3693،26719،134197،77078،75615،19120،97914،697129،623
آینده122،4598،50712،599143،565116،94310914،424751132،227
دی25،9826،1211،73833،8417،4801،0793،0293،70715،295
سینا19،9341115520،10014،748622،09958617،495
پارسیان98،8173،12011،064113،00183،5743،04714،2731،349102،243
کارآفرین16،6412847116،99611،7541،9831،87280116،410
ملل12،73610،160022،89614،5744201،53960017،133
ایران زمین30،4764،757035،2333،021103،770736،874
گردشگری41،49821679142،50518،7661974،19939723،560
جمع1،289،12752،759217،9991،559،885913،99795،960172،54346،4601،228،952

در جدول زیر نسبت تسهیلات به سپرده این 17 بانک بورسی و نسبت کل منابع به مصارف آنها بر اساس صورت های اقتصادی اخیر این بانک ها آمده است. عمده این صورت های اقتصادی مربوط به عملکرد 9 ماهه سال 98 این بانک ها است. ارقام قرمز رنگ جدول مربوط به نسبت هایی ست که زیر میانگین این 17 بانک بوده است.

بانکنسبت تسهیلات به سپردهنسبت تسهیلات و سرمایه گذاری در سهام و اوراق به سپردهنسبت کل منابع به کل مصارف
انصار68.970.986.6
پاسارگاد8990.992.6
سامان50.155.680.8
حکمت ایرانیان50.35471.4
سرمایه35.744.327.1
شهر49.150.261.5
صادرات60.665.173
ملّت98.7101.494.9
تجارت44.953.265.5
دی28.74358.8
سینا73.976.987
پارسیان84.585.990.4
کارآفرین70.675.498.6
ملل114.4119.174.8
ایران زمین9.910.119.5
آینده95.496.192.1
گردشگری45.246.155.4
جمع70.974.578.7

در نمودارهای زیر نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت تسهیلات و سرمایه گذاری در سهام و اوراق نسبت به سپرده و در نهایت نسبت کل منابع به مصارف این بانک های بورسی با هم مقایسه شده است.

تور مالزی: تور مالزی ارزان، تور لحظه آخری مالزی، تور مالزی نوروز، بهار، پاییز، تابستان، زمستان مالزی را از ما بخواهید.

خیمه نیوز: با مجله اخبار شامگاهی خیمه نیوز همراه شوید.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 10 مهر 1400 بروزرسانی: 10 مهر 1400 گردآورنده: rahesari.ir شناسه مطلب: 9143

به "کاهش قدرت وام دهی بانک ها زنگ خطر اقتصاد ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کاهش قدرت وام دهی بانک ها زنگ خطر اقتصاد ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید