نتایج رتبه بندی جهانی 2019 پایگاه استنادی علوم اسلام اعلام شد

به گزارش راه ساری، به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی در مراسم رونمایی نظام رتبه بندی دنیای 2019-ISC گفت: پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام (ISC) از 9 سال پیش با ابلاغ وزارت علوم با تشکیل گروه پژوهشی رتبه بندی عملاً ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور را با شاخص ها و معیارهای مصوب انجام داده و بعد از گذشت چندین سال متوالی عملاً در سطح ملی به یک مرجع در این حوزه تبدیل شده است.

نتایج رتبه بندی جهانی 2019 پایگاه استنادی علوم اسلام اعلام شد

وی اضافه کرد: هر ساله گزارش رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور به وسیله وبگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، رسانه های گروهی و نیز در قالب کتاب رسمی به رؤسا و مدیران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و جامعه علمی کشور، اطلاع رسانی می گردد.

دهقانی گفت: رهبر معظم انقلاب در ملاقات ماه رمضان امسال با (دانشگاهیان) بر ضرورت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها صحبت فرموده و بر مشخص معیارها و شاخص ها و نیز مزیت های لازم برای رتبه بندی به منظور ارتقای کیفی دانشگاه ها و ایجاد رقابت مثبت تأکید و به رصد و پایش کردن کشورهایی که نیت ما پیشی دریافت علمی از آنهاست توصیه فرمودند.

وی اضافه کرد: به همین دلیل و به منظور مقایسه حرکت علمی و عملکرد دانشگاه های کشور در سطح بین المللی و با توجه به تجارب ارزشمند گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها در سطح ملی، از سال گذشته دو نوع رتبه بندی جدید در سطح بین المللی با عنوان رتبه بندی جهانی ISC (ISC world University rankings) و نیز رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام (ISC Islamic world university rankings) با تصویب شورای راهبری ISC و تأکید وزیر علوم، به عنوان رئیس شورای راهبری در دستور کار نهاده شد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یادآور شد: یکی از مهمترین دستاوردهای انجام رتبه بندی جهانی، ایجاد یک پایگاه داده از جزئیات کامل اطلاعات علمی و پژوهشی کشورها و دانشگاه های تراز اول جهان است که در نتیجه آن امکان برنامه ریزی و تهیه نقشه راه به منظور دستیابی به اهداف و چشم انداز کشور و نیز دانشگاه های کشور در سطح بین المللی وجود خواهد داشت.

وی گفت: رتبه بندی هایی که در سطح جهان انجام می گیرد غالباً ترکیبی از اطلاعاتی است که مؤسسات مجری رتبه بندی تهیه می نمایند و اطلاعاتی که بر اساس خوداظهاری دانشگاه ها به این مؤسسات ارائه می گردد. در نهایت با استفاده از این داده ها رتبه دانشگاه ها محاسبه و اعلام می گردد بدون اینکه دانشگاه ها از جزئیات این داده ها و نحوه محاسبه آنها اطلاعات دقیقی در دست داشته باشند. عدم دسترسی به این اطلاعات باعث می گردد که سیاستگذاران آموزش عالی و مدیران دانشگاه ها نتوانند چگونگی عملکرد دانشگاه ها را در شاخص های مختلف بدانند.

دهقانی ادامه داد: در رتبه بندی جهانی ISC یک بانک اطلاعاتی جامع از داده های دانشگاه های جهان و دانشگاه های ایران بدست می آید، که با استفاده از این بانک اطلاعاتی، می توان برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تدوین کرد.

وی گفت: از سوی دیگر با توجه به دریافت بخش هایی از اطلاعات مراکز و دانشگاه ها در قالب خوداظهاری، اطمینان کاملی از مجموعه داده ها و نیز امتیازهای محاسبه شده توسط موسسه های رتبه بندی وجود ندارد، حال اینکه داده های گردآوری شده در نظام رتبه بندی جهانی ISC از صحت و سقم بالاتری برخوردار بوده زیرا علاوه بر نهایت دقت در جمع آوری، تقریبا بیشتر داده ها مستقلا از پایگاه های معتبر بین المللی جمع آوری شده و عاری از خوداظهاری بوده و لذا مسائل مربوط به عدم مستند سازی و راستی آزمایی در آن وجود ندارد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، گفت: رتبه بندی جهانی ISC به منظور رتبه بندی دانشگاه های جهان در معیارهای خود، مهمترین مأموریت دانشگاهها که عبارتند از پژوهش، آموزش، نوآوری و فعالیت های بین المللی را در نظر می گیرد و بر این اساس دانشگاه ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

وی گفت: نکته مهم در معیارهای این رتبه بندی این است که بعد کیفی و کمی پژوهش همزمان با هم مورد آنالیز قرار می گیرند. با گردآوری داده ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بدون خوداظهاری دانشگاه ها از سراسر جهان، پایگاه داده موثق و معتبری شکل خواهد گرفت که می توان از آن در جهت سیاستگذاری های پژوهشی و آنالیز موقعیت دانشگاه های ایران در سطح جهان استفاده کرد. رتبه بندی جهانی ISC می تواند نقش مهمی در سوق دادن دانشگاه های ایران به سمت دانشگاه های تراز جهانی داشته باشد.

روش شناسی رتبه بندی جهانی ISC

دهقانی گفت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به منظور رتبه بندی دانشگاه های جهان در معیارهای خود، مهم ترین مأموریت دانشگاه ها که عبارتند از پژوهش (با وزن 60 درصد)، نوآوری (با وزن 15 درصد)، آموزش (با وزن 10 درصد) و فعالیت های بین المللی (با وزن 15 درصد) را در نظر می گیرد و بر این اساس دانشگاه های کشورهای اسلامی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

وی گفت: در رتبه بندی دانشگاه های جهان ISC، دانشگاه هایی مورد آنالیز قرار می گیرند که حداقل 850 مدرک در سال های 2017-2015 در پایگاه وب آو ساینس به ثبت رسانیده باشند. اطلاعات این رتبه بندی از پایگاه های اطلاعاتی USPTO ،WoS ، Incite گردآوری شده است.

معیار پژوهش شامل 5 شاخص حجم پژوهش، تعداد استناد به مقالات و تاثیر استنادی نرمال شده، تأثیر استنادی نسبت به کل جهان و تعداد مقالاتی است که در نشریات برتر به چاپ رسیده اند.

بازه زمانی سه ساله 2015-2017 در این شاخص ها از جمله تعداد کل انتشارات هر دانشگاه در بازه زمانی سه ساله، تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده، تاثیر استنادی نرمال شده، تأثیر استنادی نسبت به کل جهان، تعداد مقالات با کیفیت دانشگاه (نشریات Q1، مجلات نیچر، ساینس و فهرست نشریات نیچر ایندکس) است.

جدول زیر شاخص های مورد استفاده در رتبه بندی جهانی ISC نشان داده شده است

معیارها و شاخص ها رتبه بندی رتبه بندی جهانی ISC -2019

وزن

شاخص

وزن

معیار

25

حجم پژوهش

کمیت

A1

60

پژوهش

15

تعداد استناد به مقالات

کیفیت

A2

1

تاثیر استنادی نرمال شده

کیفیت

A3

4

تأثیر استنادی نسبت به کل جهان

کیفیت

A4

15

تعداد مقالات نشریات برتر

کیفیت

A5

5

نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی

B1

10

آموزش

5

تعداد اعضای هیات علمی پر استناد

B2

10

تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقالات بین المللی

C1

15

فعالیت بین المللی

4

تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی

C2

1

میزان شهرت دانشگاه

C3

10

تعداد پروانه های ثبت اختراع

D1

15

نوآوری

5

درصد هم ­انتشاری با صنعت

D2

در رتبه بندی جهانی 2019 ISC تعداد 2005 دانشگاه از سراسر جهان مورد آنالیز نهاده شده و رتبه-بندی شده اند. جدول زیر دانشگاه های حاضر در رتبه بندی جهانی 2019 ISC را به تفکیک قاره در سال های 2018 و 2019 نشان می دهد.

تعداد دانشگاه های قاره های مختلف در نظام رتبه بندی بین المللی -2019-ISC

2018

2019

قاره

428

646

اروپا

438

786

آسیا

27

70

آفریقا

244

363

آمریکای شمالی

43

93

آمریکای جنوبی

40

47

اقیانوسیه

1220

2005

جمع کل دانشگاه

سرپرست ISC گفت: از کشور جمهوری اسلامی ایران 43 دانشگاه در رتبه بندی جهانی 2019 ISC حضور داشته اند. بر اساس مأموریت های دانشگاه ها، تعداد 23 دانشگاه جامع کشور در این رتبه بندی حضور دارند.

دانشگاه های جامع حاضر در این رتبه بندی عبارت است از: دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، گیلان، اصفهان، بوعلی سینا، رازی، سمنان، کاشان، یزد، شهید باهنر کرمان، مازندران، ارومیه، یاسوج، الزهرا (س)، بین المللی امام خمینی (ره)، شاهد، شهید چمران اهواز، شهرکرد و دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه های علوم پزشکی حاضر در این رتبه بندی عبارت است از: دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، مشهد، تبریز، بقیه الله، شیراز، مازندران، جندی شاپور اهواز، کرمان و کرمانشاه

دانشگاه های صنعتی حاضر در این رتبه بندی عبارت است از: دانشگاه های صنعتی اصفهان، شریف، امیرکبیر، علم و صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی بابل، سهند و شاهرود

جدول زیر تعداد و رتبه های دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانی ISC و نیز در سطح کشور نشان داده شده است

تعداد و رتبه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی بین المللیISC 2019
ردیف دانشگاه رتبه در 2019
1 علوم پزشکی تهران 451-500
تهران
2 صنعتی اصفهان* 701-800
علوم پزشکی شهید بهشتی*
صنعتی شریف*
تربیت مدرس*
3 صنعتی امیرکبیر 801-900
4 فردوسی مشهد 901-1000
علوم پزشکی ایران
شهید بهشتی
شیراز
5

علم و صنعت ایران

1001-1200

علوم پزشکی اصفهان

علوم پزشکی مشهد

علوم پزشکی تبریز

تبریز

6

علوم پزشکی بقیه الله

1201-1400

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

علوم پزشکی شیراز

گیلان

اصفهان

7

صنعتی نوشیروانی بابل

1401-1600

بوعلی سینا

علوم پزشکی مازندران

رازی

سمنان

کاشان

یزد

8

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

1601-1800

علوم پزشکی کرمان

علوم پزشکی کرمانشاه

صنعتی سهند

شهید باهنر کرمان

مازندران

ارومیه

یاسوج

9

الزهرا (س)

1801+

بین المللی امام خمینی

شاهد

شهید چمران اهواز

شهرکرد

صنعتی شاهرود

محقق اردبیلی

* کلیه دانشگاه ها در بازه یکسان، هم رتبه هستند و ترتیب اسامی براساس حروف الفباست.

دانشگاه هایی که رتبه بندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی ذکر شده در این گزارش مطابق با سامانه رتبه بندی ISC بر اساس حروف الفبا (به لاتین) است. بنابراین دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران در رتبه اول، دانشگاه های صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف و تربیت مدرس در رتبه سوم و سایر دانشگاه ها نیز در بازه های یکسان هم رتبه هستند.

صندلی دانشگاه های جهان در رتبه بندی 2019 ISC

دهقانی گفت: در رتبه بندی جهانی ISC 2019، تعداد 2005 دانشگاه برتر از 99 کشور و 6 قاره جهان وجود دارند. در رتبه بندی ISC 2019، سه دانشگاه هاروارد، استنفورد و انستیتوی فناوری ماساچوست MIT در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

وی گفت: دانشگاه های جان هاپکینز، میشیگان، کلمبیا، تسینگ هوا (ازکشور چین)، انستیتوی فناوری کالیفرنیا، دانشگاه پنسیلوانیا به ترتیب در رتبه های 4 تا 9 و دانشگاه های دوک و واشنگتن سیاتل (به صورت مشترک رتبه 10) جهان نهاده شده اند. در بین 10 دانشگاه برتر جهان 10 دانشگاه از کشور ایالات متحده آمریکا و یک دانشگاه از کشور چین بوده اند.

سرپرست ISC گفت: کشور آمریکا با 301 دانشگاه، چین 276 دانشگاه، ژاپن 115 دانشگاه، انگلستان 97 دانشگاه، ترکیه 72 دانشگاه، فرانسه و آلمان هر کدام با 71 دانشگاه، هند 70 دانشگاه، ایتالیا 63، کره جنوبی 59 دانشگاه، برزیل 57 دانشگاه، اسپانیا 52 دانشگاه، ایران 43 دانشگاه، کانادا و لهستان هر کدام با 42 دانشگاه، در این رتبه بندی حضور داشته اند.

بهترین رتبه بین المللی دانشگاه های برتر جهان در کشورهای آمریکا رتبه یک، چین رتبه 7، انگلستان رتبه 12، کانادا رتبه 18، ژاپن رتبه 19، دانمارک رتبه 24، سوئیس رتبه26، کره جنوبی رتبه 30، سنگاپور رتبه 34، استرالیا رتبه 36، فرانسه رتبه 39، آلمان رتبه 43، بلژیک رتبه 48، تایوان رتبه 57، هلند رتبه 60، عربستان سعودی رتبه 63، هنگ کنگ رتبه 65، اسپانیا رتبه 70، سوئد رتبه 85 و برزیل رتبه 87 بوده است.

صندلی دانشگاه های کشورهای آسیایی در رتبه بندی 2019 ISC

کشور چین با دانشگاه تسینگ هوا و کشور ژاپن با دانشگاه توکیو که به ترتیب در رتبه های 7 و 19 قرار دارند بهترین رتبه های دانشگاه های آسیا را از آن خود نموده است.

بهترین رتبه دانشگاه های کشورهای کره جنوبی رتبه 30، سنگاپور رتبه 34، تایوان رتبه 57، عربستان سعودی رتبه 63، هنگ کنگ رتبه 65، در رده های بعد قرار دارند.

صندلی دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی 2019 ISC

در رتبه بندی سال 2019 ISC از نظر تعداد دانشگاه ها، ترکیه با 72 دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته است. در بین سایر کشورهای اسلامی، ایران با 43 دانشگاه، مالزی با 21 دانشگاه، مصر 18 دانشگاه، اندونزی و پاکستان هر کدام با 13 دانشگاه، عربستان سعودی 12 دانشگاه، الجزایر و تونس هر کدام با 7 دانشگاه، نیجریه 6 دانشگاه و مراکش 5 دانشگاه، عمارات متحده عربی 4 دانشگاه، لبنان، قطر، اردن، بنگلادش، قزاقستان قطر هر کدام با 2 دانشگاه و سایر کشورهای اوگاندا، عمان، کویت، کامرون، عراق، سنگال، سودان هر کدام با یک دانشگاه در این رتبه بندی نهاده شده اند.

در میان دانشگاه های برتر کشورهای اسلامی، عربستان سعودی در رتبه 63، مالزی در بازه 300-251، مصر در بازه 450-401، ایران و ترکیه در بازه 500-451، لبنان و قطر در بازه 600-501 و پاکستان در بازه 700-601 بهترین رتبه جهانی را کسب نموده اند.

در مجموع تنها 8 دانشگاه از میان کشورهای اسلامی دارای رتبه زیر 500 بوده اند. این در حالی است که طبق برنامه 10 ساله علم، نوآوری و فناوری کشورهای اسلامی عضو OIC (مصوب 2017 در قزاقستان) ضروری است تا سال2026، تعداد 50 دانشگاه از کشورهای اسلامی در میان 500 دانشگاه برتر جهان قرار گیرند.

به همین دلیل باید کوشش های جدی همراه با تهیه برنامه راهبری و نقشه راه مناسب توسط دانشگاه های این کشورها اجرا شده تا علاوه بر افزایش تعداد دانشگاه ها رتبه و صندلی مناسب را در سطح بین المللی کسب نمایند.

parisro.ir: دیدار از زیباترین شهر اروپا و کشور فرانسه

italyro.ir: سفر به اروپای شگفت انگیز

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 1 تیر 1401 بروزرسانی: 1 تیر 1401 گردآورنده: rahesari.ir شناسه مطلب: 7055

به "نتایج رتبه بندی جهانی 2019 پایگاه استنادی علوم اسلام اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نتایج رتبه بندی جهانی 2019 پایگاه استنادی علوم اسلام اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید